Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Quỹ phát triển đất » Văn bản quỹ đất

Văn bản quỹ đất

Số văn bản

Ngày

Nội dung

 QĐ40/2010/QD-TTg 12/5/2010 Quy chế mẫu quản lý sử dụng quỹ phát triển đất
QĐ48/2012/TT-BTC 16/3/2012 Hướng dẫn định giá khởi điểm
QĐ69/2009/ND-CP 13/8/2009 Quyết định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất
QĐ1839/QD-BTNMT 27/8/2014 Bộ thủ tục hành chính về đất đai
Luật đất đai số 45 29/11/2013 Luật đất đai
NĐ 45/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Nghị định về thu tiền sử dụng đất
NĐ 46/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
NĐ43/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Quy định thi hành chi tiết Luật đất đai
vb01-qđtptđ-qlqđ 6/1/2015 Hướng dẫn hồ sơ ứng vốn từ nguồn phát triển đất
dự thảo quy chế mẫu 2015 Quy chế quản lý sử dụng quỹ đất

File đính kèm

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden