Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Mua sắm tập trung » Thông báo đăng ký lại nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020

Thông báo đăng ký lại nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quỹ) ban hành Quyết định số 68/QĐTPTĐ-TDĐT ngày 14/5/2020 đề nghị các Sở, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban nhân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố đăng ký lại nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020 theo đúng dự toán mua sắm được phân bổ của đơn vị và đúng mức giá dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 (có đính kèm phụ lục 01 Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020).

Tải văn bản tại đây.

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden