Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Tag : Chi đoàn Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng

Tag : Chi đoàn Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng

Chi đoàn Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng Chung tay phòng chống dịch Covid -19

Thực hiện các chương trình hoạt động của Chi đoàn thanh niên Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng chào mừng đại hội XIII của Đảng, chào mừng tháng thanh niên 2021, hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ, chung tay góp sức ủng hộ người bệnh và gia đình bệnh nhân tại Bệnh viện trẻ em Hải ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden