Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Giới thiệu » Hoạt động Ủy thác và nhận ủy thác

Hoạt động Ủy thác và nhận ủy thác

Nhận uỷ thác

  1. Quỹ được nhận uỷ thác quản lý, sử dụng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân uỷ thác theo đúng quy định của pháp luật.
  2. Quỹ được nhận uỷ thác quản lý hoạt động của các Quỹ tài chính địa phương khác.
  3. Quỹ được hưởng phí dịch vụ nhận uỷ thác và được hạch toán vào nguồn thu của Quỹ. Mức phí cụ thể được thoả thuận và ghi trong hợp đồng nhận uỷ thác.

Uỷ thác

  1. Hội đồng quản lý Quỹ ký hợp đồng uỷ thác với các tổ chức và ngân hàng phát triển Việt nam thực hiện cho vay và thu hồi một số dự án thuộc đối tương vay vốn của Quỹ theo quy định.
  2. Quỹ trả phí dịch vụ uỷ thác theo mức thỏa thuận ghi trên hợp đồng ủy thác và hạch toán vào nội dung chi của Quỹ.

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden