Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Tên gọi đầy đủ:                      Quỹ đầu tư và phát triển đất thành phố Hải Phòng
Tên giao dịch quốc tế:      HaiPhong Investment and Land Development Fund
Tên viết tắt:                         HILDF
Trụ sở:                                   Số 10 Lô 15A Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại:                          02253.686.488
Fax:                                       02253.686.488
Trang điện tử:                    Hildf.com.vn
Email:                                   quydautuphattriendat@gmail.com

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thành lập năm 2014 theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 về việc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng thành Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng. Ngày 15/4/2014, Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của thành phố và ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn và phát triển vốn, bù đắp một phần chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.
Hiện nay, Quỹ hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 về việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất.
Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng (vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển 100 tỷ đồng, vốn điều lệ để thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất là 400 tỷ đồng).
Tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng được ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng.

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden