Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Giới thiệu » Công khai Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị kiểm định chất lượng công trình Trụ sở làm việc – số 12 Hoàng Diệu.

Công khai Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị kiểm định chất lượng công trình Trụ sở làm việc – số 12 Hoàng Diệu.

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai Quyết định phêt duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị kiểm định chất lượng công trình Trụ sở làm việc – số 12 Hoàng Diệu.

Chi tiết xem dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1USQgCG2YW06EJjXEiViZYg6iKaS6IvUj/view?usp=sharing

NGỌC KHÁNH

Chung cư Sunshine Garden