Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Bộ máy quản lý và điều hành

Bộ máy quản lý và điều hành

Hội đồng quản lý Quỹ

– Ông Nguyễn Văn Thành:                          Phó Chủ tịch UBND thành phố                                                          – Chủ tịch Hội đồng;
– Ông Lê Ngọc Trữ:                                       Giám đốc Sở Tài chính – Ủy viên ban thường vụ Thành Ủy          – Phó chủ tịch Hội đồng;
– Ông Nguyễn Thanh Long:                        Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư                                           – Thành viên Hội đồng;
– Ông Phạm Quốc Ka:                                Giám đốc sở tài nguyên và Môi trường                                             – Thành viên Hội đồng.

 

Ban kiểm soát Quỹ

– Ông Nguyễn Văn Tuấn:                        Chánh Thanh Tra Sở tài chính                                                       – Trưởng Ban Kiểm soát;
– Bà Đặng Thùy Vân:                                  Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường                        – Thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Lãnh đạo Quỹ

– Ông Nguyễn Văn Thành:                      Phó Chủ tịch UBND thành phố                    – Giám đốc;
– Bà Trần Thị Mai Hương:                                                                                                   – Phó Giám đốc Quỹ.

 

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden