Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » 2015 » Tháng Năm

Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Điều lệ, tổ chức hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Văn bản này quy định về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, ...

Xem tiếp »

Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức

25/03/2015 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014 Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...

Xem tiếp »

Tuyển dụng viên chức quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng

04/02/2015 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2014                  Căn cứ Văn bản số 335/SNV-CCVC ngày 27/01/2015 và số 373/SNV-CCVC ngày 30/01/2015 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 của Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng; Quỹ thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden