Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức

Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức

25/03/2015

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức năm 2014 của Quỹ Đầu tư và Phát triển đất đã được Sở Nội vụ thẩm định tại văn bản số 335/SNV-CCVC ngày 27/01/2015 và số 373 /SNV-CCVC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-QĐTPTĐ, ngày 19/3/2015 của Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo một số nội dung sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và dự phỏng vấn viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất năm 2014:

(Có danh sách và lịch phỏng vấn kèm theo trong sheet 1 và sheet 2 trong file đính kèm ở cuối bài)

2. Danh mục tài liệu ôn tập:

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất năm 2014 không tổ chức ôn tập, mà trên cơ sở tài liệu cung cấp của Quỹ, thí sinh tự tra cứu văn bản trên mạng điện tử, để ôn tập phục vụ cho phỏng vấn.

(Danh mục tài liệu kèm theo trong sheet 3 file đính kèm ở cuối bài)

 Nội dung phỏng vấn: Là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu ôn tập đã được thông báo.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc phỏng vấn:

Khai mạc, nghe phổ biến nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2014: vào hồi 14 giờ, ngày 17/4/2015, tại hội trường tầng 6, số 19 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thành phần: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014 Quỹ Đầu tư và Phát triển đất; các thí sinh dự phỏng vấn.

– Địa điểm phỏng vấn: Tại hội trường tầng 6, số 19 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Lịch phỏng vấn cụ thể: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014 sẽ thông báo tại buổi khai mạc.

4. Thông tin được đăng tải công khai trên trang điện tử của Sở Tài chính Hải Phòng, địa chỉ truy cập: www.haiphong.gov.vn/sotaichinh, gồm:

– Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và dự phỏng vấn;

– Danh mục tài liệu ôn tập;

– Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014 thông báo để các thí sinh dự xét tuyển biết và thực hiện.

Nơi nhận:

– Sở Nội vụ;

– GĐ, PGĐ Quỹ;

– Thí sinh dự tuyển;

– HĐXT viên chức Quỹ năm 2014;

– Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Thương Huyền

 

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden