Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Tin tức – Sự kiện (page 6)

Tin tức – Sự kiện

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển: – Tiếp nhận nguồn vốn điều lệ được bàn giao từ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng (cũ) do Ngân hàng phát triển Hải Phòng quản lý theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ. – Cho vay, ...

Xem tiếp »

TIN TỨC NGÀY 10/09/2015 -QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG

  Ngày 06/01/2015, Quỹ đã có văn bản số 01/QĐTPTĐ-QLQĐ về việc hướng dẫn hồ sơ ứng vốn từ nguồn phát triển đất để thực hiện các nhiệm vụ được giao và giúp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Trung tâm phát triển quỹ đất nắm được các thủ tục về ứng vốn từ nguồn phát triển ...

Xem tiếp »

Bộ máy quản lý và điều hành

Hội đồng quản lý Quỹ – Ông Nguyễn Văn Thành:                          Phó Chủ tịch UBND thành phố                                                          – Chủ tịch Hội ...

Xem tiếp »

Điều lệ, tổ chức hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Văn bản này quy định về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, ...

Xem tiếp »

Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức

25/03/2015 THÔNG BÁO Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014 Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...

Xem tiếp »

Tuyển dụng viên chức quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng

04/02/2015 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2014                  Căn cứ Văn bản số 335/SNV-CCVC ngày 27/01/2015 và số 373/SNV-CCVC ngày 30/01/2015 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 của Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng; Quỹ thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden