Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Tin tức – Sự kiện (page 5)

Tin tức – Sự kiện

Lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Vũ Mạnh Linh

Ngày 11/09/2018, Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng Vũ Mạnh Linh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Thu Hương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Đồng Văn Huy – ủy viên ...

Xem tiếp »

Tiếp đón Quỹ đầu tư và phát triển Đà Nẵng

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thăm và làm việc tại Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng Nhân chuyến công tác tại Hà Nội tham gia hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện dự án quỹ đầu tư phát triển địa phương, Đoàn công tác của Quỹ đầu tư phát triển ...

Xem tiếp »

Quy trình ứng vốn quỹ phát triển đất

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG VỐN, CHI HỖ TRỢ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-HĐQL ngày            tháng  năm    ...

Xem tiếp »

Văn bản quỹ đất

Số văn bản Ngày Nội dung  QĐ40/2010/QD-TTg 12/5/2010 Quy chế mẫu quản lý sử dụng quỹ phát triển đất QĐ48/2012/TT-BTC 16/3/2012 Hướng dẫn định giá khởi điểm QĐ69/2009/ND-CP 13/8/2009 Quyết định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất QĐ1839/QD-BTNMT 27/8/2014 Bộ thủ tục hành chính về đất đai Luật đất đai số 45 29/11/2013 Luật đất đai NĐ 45/2014/NĐ-CP ...

Xem tiếp »

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển: – Tiếp nhận nguồn vốn điều lệ được bàn giao từ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng (cũ) do Ngân hàng phát triển Hải Phòng quản lý theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ. – Cho vay, ...

Xem tiếp »

TIN TỨC NGÀY 10/09/2015 -QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG

  Ngày 06/01/2015, Quỹ đã có văn bản số 01/QĐTPTĐ-QLQĐ về việc hướng dẫn hồ sơ ứng vốn từ nguồn phát triển đất để thực hiện các nhiệm vụ được giao và giúp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Trung tâm phát triển quỹ đất nắm được các thủ tục về ứng vốn từ nguồn phát triển ...

Xem tiếp »

Bộ máy quản lý và điều hành

Hội đồng quản lý Quỹ – Ông Nguyễn Văn Thành:                          Phó Chủ tịch UBND thành phố                                                          – Chủ tịch Hội ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden