Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung

Thông báo đăng ký lại nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quỹ) ban hành Quyết định số 68/QĐTPTĐ-TDĐT ngày 14/5/2020 đề nghị các Sở, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban nhân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố đăng ký lại nhu cầu mua sắm tập trung năm ...

Xem tiếp »

Phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung gói thầu số 2 Mua sắm tập trung 2019

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2019.  (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)”. PHU-LUC-DIEU-CHINHDownload File đính kèm PHU-LUC-DIEU-CHINH (6 MB)

Xem tiếp »

Phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung gói thầu số 1 Mua sắm tập trung 2019

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai Phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2019. (Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm)”. phụ lục gói thau số 1Download File đính kèm phụ ...

Xem tiếp »

Công khai thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2019

Quỹ đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2019 Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 08.-Thỏa-thuận-khung-QH-2019Download CV202-triển-khai-TTK-QH-2019Download File đính kèm 08.-Thỏa-thuận-khung-QH-2019 (8 MB)CV202-triển-khai-TTK-QH-2019 (8 MB)

Xem tiếp »

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2019

Quỹ đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai quyết dịnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2019 Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm QĐ54.QĐTPTĐDownload File đính kèm QĐ54.QĐTPTĐ (2 MB)

Xem tiếp »

Triển khai gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2019

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng và triển khai thực hiện gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2019. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 01.2019.TTK.SNDownload CV-DI-1930001-Mẫu-HĐBiên-bản-NTBGTNDownload File đính ...

Xem tiếp »

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 MSTT 2019

Ngày 01/11/2019, Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng ban hành quyết định số 50/QĐ-QĐTPTĐ công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị theo phương thức tập trung năm 2019 của thành phố Hải Phòng. Nội dung chi tiết xem tại file ...

Xem tiếp »

Công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 2 MSTT khối quận huyện năm 2019

Ngày 01/11/2019, Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng ban hành quyết định số 51/QĐ-QĐTPTĐ về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2019. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm File đính kèm ...

Xem tiếp »

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu số 1,2 theo phương thức tập trung năm 2019

“Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo mời thầu 02 gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị và khối quận, huyện theo phương thức tập trung năm 2019 của thành phố Hải Phòng. Hình thức đấu thầu: đấu thầu qua mạng. E-HSMT đã được đăng tải trên mạng đấu ...

Xem tiếp »

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3, gói thầu số 4 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung năm 2019 của thành phố Hải Phòng

“Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện công khai: 1. Quyết định số 41/QĐ-QĐTPTĐ ngày 27/9/2019 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị theo ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden