Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động (page 4)

Lĩnh vực hoạt động

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Nhiệm vụ: a) Tiếp nhận nguồn vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật đất đai; b) Ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ quy định sau; thực hiện thu hồi vốn ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden